1-2 MILYON NƏDIR KI, POLISƏ MÜRACIƏT EDIB ALƏMI QATMISAN BIR - BIRINƏ?!