AZƏRBAYCANIN 2016-CI IL ÜZRƏ QEYRI-NEFT IXRACINDAN SEÇMƏLƏR